W jakich okolicznościach podwładni są szczególnie narażeni na nierespektowanie praw pracowniczych przez szefów

  • Posted on: 10 July 2017
  • By: addmean
O prawach pracowniczych mówi się dzisiaj dość dużo, a długie rozmowy, nie tylko polityczne, przeważnie są wywoływane przez groźne wypadki, za które ponosi winę pracodawca. Samym dyrektorom można niemało zarzucić, a wskazanie największych grzechów zajęłoby masę czasu. Niektóre sytuacje ponadto powodują, że księgowe czy sekretarki w szczególny sposób obawiają się niesprawiedliwego traktowania. Czasami obawy tychże pracowników bywają niczym nieuzasadnione. Wiadomo jednak, że lepiej dmuchać na zimne, zwłaszcza jeżeli określony zakład przechodzi przekształcenie na dużą skalę.

Prawnicy
Author: Steven Vance
Source: http://www.flickr.com
Fuzje przejęcia przedsiębiorstw - te słowa mogą zabrzmieć jak wyrok dla lojalnych pracowników. Tak fuzje, jak i przejęcia są terminami niemalże identycznymi, choć oczywiście ekonomiści umieją wskazać ogólne i szczegółowe różnice. Natomiast dla pracowników te kwestie mają tak naprawdę drugorzędne znacznie. Każda, a zwłaszcza tak poważna zmiana, pociąga za sobą nawet ryzyko utraty zajmowanego dotąd stanowiska. Fuzje i przejęcia chociaż są związane z ryzykiem, to zarazem wielu prezesów upatruje w tego typu działaniach ogromne szanse na rozwój kierowanej przez siebie instytucji. Nowe, czasem międzynarodowe rynki, nowi klienci czy dostawcy - to wszystko sprawia, że spółka bądź wytwórnia staje się o dużo bardziej konkurencyjna (strona warta odiwedzenia).

Istnieje oczywiście także i druga strona medalu. Pracodawców nie wypada w końcu z góry obwiniać o nieuczciwość. W fazie restrukturyzacji ci najbardziej przewrażliwieni przedsiębiorcy będą poszukiwać pomocy u prawników, czy szerzej wszystkich absolwentów wydziałów prawniczych, a wyrazy dobra kancelaria prawo pracy zapewne będą później kojarzone z profesjonalizmem oferowanych usług. Specjaliści w klarowny sposób wytłumaczą najważniejsze kwestie związane z zatrudnieniem nowych podwładnych, w tym także tych niepełnosprawnych oraz przygotują wzory umów. Dodatkowo omówią wszystkie najważniejsze zmiany w aktualnym prawie pracy, co w pewnym stopniu sprowadzić się musi do wypunktowania obowiązków pracodawcy. Zajmą się także innymi, najmniej typowymi przypadkami, które są najbardziej problemowe.

Ograniczyliśmy się tu do przedstawienia tylko jednego przykładu, choć można byłoby ich podać o wiele więcej. W życiu można bowiem spotkać się z najróżniejszymi sytuacjami, więc niełatwo wspomnieć o wszystkim. Można tymczasem zaryzykować tezę, że praktycznie wszystko zależy od przełożonego - gdy zależy mu na uczciwości wobec podwładnych, to na pewno znajdzie on budujące wyjście z każdej sytuacji (więcej na tej stronie).