Podstawowe informacje o spółdzielniach mieszkaniowych, w jaki sposób zarządzają one swoim majątkiem.

  • Posted on: 18 July 2017
  • By: addmean
Kupując mieszkanie w budynku wielorodzinnym przeważnie jest konieczność wstąpienia do jakiejś wspólnoty mieszkańców czy spółdzielni. Wynika to z faktu, że o ile sam lokal może być własnością nabywcy, to już obszar wokół budynku, klatki schodowe oraz parkingi są częścią wspólną. Ktoś się musi zaopiekować nimi, remontować w przypadku wystąpienia usterki czy zwyczajnie dbać o czystość.

stykówka - pieniądze
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Tymi wszystkimi rzeczami, ale też pilnowaniem infrastruktury technicznej i pracami rozwojowymi zajmować się powinna właśnie spółdzielnia albo wspólnota, których głównym zadaniem będzie zarządzanie nieruchomościami, które są w jej gestii. Na nieco starszych osiedlach, które mają nawet kilkadziesiąt lat, przeważnie będzie się spotykać spółdzielnie, nowo stawiane będą już częściej zarządzane przez mieszkaniowe wspólnoty. Obie te metody zarządzania różnią się trochę, obie też mają różne możliwości, uprawnienia i obowiązki jakie im dają przepisy. Przykładowo prawo spółdzielcze Gdynia dokładnie definiuje zakres działalności, które spółdzielnie powinny realizować, przede wszystkim jest to zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb członków i ich rodzin.

pieniądze - fotografijka
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Ponieważ spółdzielnie mają różne źródła przychodów, to konieczne może też być odpowiednie ich rozliczanie. Przy działalności związanej z mieszkaniowymi zasobami dochody są zwolnione z CIT, natomiast przy różnego rodzaju działalności komercyjnej podatki Gdynia mogą jednak być konieczne do opłacenia.

Na mocy powyższych przepisów spółdzielnie mogą budować i nabywać obiekty mieszkalne, które potem zostaną przekazane swoim członkom. Ale ustawa daje im również możliwość obsługi nieruchomościami komercyjnymi, znajdującymi się na jej terenie. Lokale takie wynajmuje się różnym firmom prowadzącym działalność, co w wielu przypadkach stanowi jedno z ważniejszych źródeł dochodów. Przepisy określają także zasady prowadzenia rozliczeń i ewidencjonowania przychodów i kosztów. Wymagają również, aby prawidłowo był prowadzony fundusz remontowy, z którego pokrywane są najróżniejsze prace wiążące się z utrzymaniem obiektów w odpowiednim stanie.