Jakimi metodami grafolodzy badają autentyczność rozmaitych podpisów i pisanych w sposób ręczny dokumentów.

  • Posted on: 6 April 2017
  • By: addmean
Wielu ludzi nie ma zbyt wyraźnego podpisu na różnych dokumentach, a wraz z mijającym czasu charakter ich podpisu również może się zmieniać. Takie mało oryginalne podpisy są także dość proste do sfałszowania, i niestety coraz częściej się zdarza, że są one kwestionowane.

badania grafologiczne
Source: pixabay
W praktyce najczęściej występują dwie sytuacje, to znaczy albo ktoś będzie się wypierał swojego podpisu i twierdzi że to nie jego, pomimo że to faktycznie on zrobił, lub nastąpiło fałszerstwo. W każdej z tych sytuacji sprawa może być ciężka do wyjaśnienia, zwłaszcza jeśli nikt tego nie widział. A czasami gra idzie o bardzo wysoką stawkę, ponieważ fałszuje się różnego rodzaju umowy na sprzedaż samochodów, nieruchomości czy też testamenty. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do autentyczności podpisu, to w takiej sytuacji konieczne mogą być badania grafologiczne (sprawdź ofertę). Robione są one przez osoby zwane grafologami, a ich głównym zadaniem będzie stwierdzenie autentyczności albo jedynie podpisu, albo całości dokumentu. Na badania tego typu niejednokrotnie kieruje sąd w trakcie postępowania, ale też nie ma żadnego problemu, aby ktoś je wykonał na własną rękę.

Po zrobieniu badań jest wydawana ekspertyza grafologiczna (dowiedz się więcej), w oparciu o którą da się dalej poprowadzić konkretną sprawę, niejednokrotnie trzeba się jednak przy niej liczyć z dość długim czasem na skończenie. Ciężko w jednoznaczny sposób ocenić, ile trwać będzie tego typu badanie. Są sytuacje, że w pierwszej chwili można ocenić, że podpisy różnią się bardzo od siebie i sprawa w zasadzie jest wyjaśniona. Lecz w niejednym przypadku fałszerstwo zrobione zostało przez świetnych fałszerzy, i jednoznaczne stwierdzenie autentyczności wymaga bardzo dużego doświadczenia i dziesiątek godzin badań.

Grafolodzy w trakcie tego typu badań biorą pod uwagę przede wszystkim wielkość i kształt liter, odstępy między nimi i sposób w jaki są łączone. Ale na końcowy wygląd podpisu mieć również będzie wpływ wiele innych rzeczy, o jakich należy pamiętać. Nawet typ wykorzystanego przyboru do pisania czy okoliczności, w jakich był składany mogą w dużym stopniu wpłynąć na jego charakter.