Czym cechuje się grafologia?

  • Posted on: 6 April 2017
  • By: addmean
Grafologia inaczej nazywana jest psychologiczną analizą pisma, mającą za zadanie ustalić, czy dany zapis pochodzi spod ręki domniemanej osoby. W szczególności polega ona na ekspertyzie pismoznawczej, która - najczęściej spotkać ją można w kryminalistyce, a także grafologia stosowana jest m.in. podczas badań autentyczności ważnych, najczęściej historycznych dokumentów, jak również i chociażby testamentów, które poddawane są analizie, by mieć gwarancję, że zostały napisane przez odpowiednie osoby. Do ekspertyz można zaliczyć też badanie rysunków.

Grafolog (dowiedz się więcej), gdyż właśnie tak nazywa się osoba analizująca teksty, zwykle opiera się na tak zwanej metodzie graficzno-porównawczej. Choć z grafologią bardzo często można spotkać się w filmach i serialach, najczęściej w trakcie dochodzeń policyjnych, to jednak w rzeczywistości grafolodzy służą pomocą każdej osobie, która zgłosi się do nich, bez konieczności występowania kryminalnych wątków. Grafologia może działać na dwóch płaszczyznach - wcześniej wspomnianej kryminalistyce i psychologii. W ostatniej tejże kategorii w szczególności bada się ekspresję oraz wyraz pisma. Wszyscy grafolodzy w trakcie analizy sprawdzają m.in. nacisk pisma, wielkość liter, pochylenie i odległość pomiędzy choćby słowami czy wersami. Następnie wszystko to porównuje się do próbek innych ludzi. W pewnych przypadkach grafologię określa się jako pseudonaukę, jednak bezstronni grafolodzy potrafią bez większych problemów postawić diagnozę swoich badań, które z pewnością będą autentyczne. Co ważne - grafologię można studiować w polskich i zagranicznych uczelniach. Analiza pisma (czytaj więcej) jest oparta na różnorodnych czynnikach, które mają na celu potwierdzić, bądź wykluczyć prawdziwość tekstu.

Należy wiedzieć, iż analiza pisma również opiera się między innymi na badaniach rodzajów tuszu, bądź atramentu, a także - papieru, na którym podany tekst został napisany. Niezwykle często grafolodzy analizują autentyczność samobójczych listów, by wykluczyć udział trzecich osób, lecz prywatni ludzie też mogą zgłosić się po pomoc w niektórych sytuacjach do grafologów, którzy to po krótkiej chwili zbadają dostarczone zlecenia.