Czy jest możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Jak najbardziej. Sprawdźmy w jakich przypadkach to możliwe?

  • Posted on: 18 July 2017
  • By: addmean
Zdaje się, że zawsze jak ”rzucamy” pracę, to otrzymujemy wypowiedzenie, lecz nie jest to tak pewne. Są tak naprawdę możliwości, aby zyskać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Polega to na przedłożeniu oświadczenia w formie pisemnej, w którym jedna ze stron pragnie natychmiast rozwiązać umowę. Musi jednocześnie wskazać przyczyny jej rozwiązania.

Istnieje tak naprawdę parę sposobów, aby rozwiązać umowę o pracę, a jednym ze sposobów jest właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie jest to to dosyć często spotykany sposób ukończenia pracy, więc możemy go wykorzystywać tylko w wyjątkowych okolicznościach. W taki sposób rozwiązać umowę może pracodawca, jak i pracownik. Oświadczenie o rozwiązaniu tego rodzaju umowy powinno mieć formę pisemną, powinno się w niej znaleźć wyrażenie woli najszybszego ustania stosunku pracy oraz zaprezentowanie przyczyny, czemu planujemy to zrobić.

czas - wizerunek
Author: Chris
Source: http://www.flickr.com

Bardzo istotne jest też, żeby tego typu oświadczenie pracodawcy miało pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych. To informacja o tym, że pracownik ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie do zatrudnienia w okresie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zakończeniu pracy. Tak mówi prawo pracy i trzeba się do tego przystosować. Przepisy definiują, iż pracodawca jest w stanie tym sposobem rozwiązać umowę, jeżeli wina pracownika będzie ewidentna. Może to być na przykład ciężkie naruszenie przez zatrudnionego elementarnych pracowniczych obowiązków.

Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę nie powinno następować po upływie jednego miesiąca od zyskania przez pracodawcę informacji o okolicznościach, jakie uzasadniają rozwiązaniem umowy. Dlatego tak jest, ponieważ najistotniejsze są wiadomości, jakie będą to uzasadniać. Nie tylko jednak pracodawca, gdyż i pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę. Może tak się stać, jak zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które mówi o szkodliwym wpływie świadczonej pracy na zdrowie pracownika. Jednocześnie pracodawca nie zadba o ty, by przenieść go w terminie we wskazane przez lekarza miejsce. Taki pracownik może także w ten sposób skończyć pracę, jak pracodawca będzie dopuszczał się ciężkiego naruszenia elementarnych obowiązków wobec zatrudnionego.